Gizlilik ve Güvenlik Politikası

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. no:124 Özsezen İş Merkezi B Blok K:10 adresinde kayıtlı Lifefork Teknoloji Dijital Medya ve Reklam A.Ş (“Şirket”) olarak veri sorumlusu olduğumuz https://joinandblend.com internet sitesini (“Site”) ziyaret ettiğinizde ve sunduğu hizmetlerden yararlandığınızda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlemekteyiz.

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası, kişisel verilerinizi nasıl ve ne şekilde topladığımız, işlediğimiz, bu verileri nasıl ve ne şekilde koruduğumuz ve Sitedeki çerez faaliyetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. GİZLİLİK
 2. İşlenen Kişisel Veriler

Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işlemektedir.

 • Ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası dahil kimlik verileriniz,
 • Telefon, e-posta, adres dahil iletişim verileriniz,
 • Konum bilginiz dahil lokasyon verileriniz,
 • Tat ve karışım ayarı seçiminiz ve bu doğrultuda size önerdiğimiz tarifler,
 • IP adres bilgileriniz, internet sitesi ziyaret, geçirilen süre ve hareket bilgileriniz dahil işlem güvenliği verileriniz.

Sitemiz üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Şirketimiz ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir ve bu bilgiler iş ortakları ve tedarikçiler ile paylaşılabilir. Bu amaçla kullanılacak istatistiksel bilgiler, Kanun kapsamında kişisel veri niteliğinde olmayıp, kullanıcıların kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan bilgiler değildir.

 1. İşleme Amaçları

Şirketimize ilettiğiniz söz konusu kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlenecektir:

 • Kullanıcıların internet sitesini gezebilmesi ve sitenin özelliklerini kullanabilmesi;
 • Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi;
 • Kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıklarını anlayabilmek;
 • Hukuki yükümlülükler gereği yasal satın alma yaşından küçüklerin internet sitesine erişimini engelleyebilmek;
 • Kanuni yükümlülüklerimize uymak ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına gereken bilgileri sağlayabilmek;
 • Tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerini gerçekleştirilmek ve bu reklamların etkinliğini ölçebilmek.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca, kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Bölümünün 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan hosting (barındırma) hizmeti alınan firmalara, tedarikçilere, iş ortaklarına, hukuken yetkili kişilere ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, doğrudan tarafınızca sağlanan bilgilerden, otomatik olmayan yollarla ve internet sitesi aracılığıyla otomatik olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:

 • Kanun madde 5/1’de belirtilen, kişilerden açık rıza alınması.
 • Kanun madde 5/2(ç)’te belirtilen hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması.
 • Örneğin, talep edilmesi halinde kişisel verilerinizin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması.
 • Örneğin, internet sitesine erişmemesi gereken kişilerin erişimlerini engellemek amacıyla doğum tarihi bilgilerinizin işlenmesi.
 • Kanun madde 5/2(c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması.
 • Örneğin, internet sitesindeki hizmetlerden yararlanılması.
 • Kanun madde 5/2(f)’de belirtilen meşru menfaat için zorunlu olması.
 • Örneğin, sitemizdeki sorunların tanımlanması ve site güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi.
 1. Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar

Web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Şirketimiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Şirketimize ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası, sadece sitemizin kullanımına ilişkindir ve üçüncü taraf siteleri kapsamaz.

 1. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimlik tespitinizin yapılmasını sağlayarak, Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. no:124 Özsezen İş Merkezi B Blok K:10 adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir.

 1. ÇEREZLER
 2. Amaç

Sitemizin düzgün çalışmasını sağlamak ve ziyaretçilerimize (“Kullanıcı(lar)” veya “siz”) en alakalı hizmetleri sunmak amacıyla cihazlarına birtakım çerezler yerleştirmekteyiz.

İşbu Çerezler Bölümü, Kanuna uygun olarak size kullandığımız çerezler, çerezlerin nasıl kontrol edileceği ve çerezler yoluyla toplanan kişisel verileriniz hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Çerezler, Benzer Teknolojiler ve Toplama Yöntemleri

Kişisel verilerinizi, çerezler ve benzer teknolojiler kullanarak elektronik olarak otomatik yöntemlerle toplayabilmekteyiz.

Çerezler, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyaları ile beraber web işaretçileri, pikseller veya etiketler gibi diğer takipçiler de işbu Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında çerez olarak kabul edilecektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, kesinlikle gerekli çerezler haricindeki çerezler için, çerez yönetim paneli üzerinden açık rızanız alınmaktadır. Verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

 1. İşleme Amaçları

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • İnternet sitesinin güvenli bir şekilde işleyebilmesini sağlamak;
 • Kullanıcıların internet sitesinde gezinmelerine ve internet sitesinde sağlanan servis ve özelliklerden yararlanmalarına olanak sağlamak;
 • Kullanıcıların site kullanımlarının analiz edilmesi ve site üzerindeki genel eğiliminin tespit edilmesini sağlamak;
 • Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak, servislerimizi kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirmek ve önceki kullanıcı tercihlerine dayanarak kullanıcılarımıza öneriler sunmak;
 • İnternet sitemizin performansını artırmak ve internet sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek.
 1. Kullanılan Çerezlerin Türleri

Sitemizde kullanılan çerezlerin türleri aşağıda belirtilmiştir.

İnternet sitemizde, kullanım süresine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri, tarayıcınızı kapatmanız ile birlikte çalışmayı durdurmaktadır. Kalıcı çerezler ise hard diskinizde uzun süre boyunca kalabilmektedir ve saklanma süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişebilir.

İnternet sitemizde birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Birinci taraf çerezler, doğrudan internet sitemiz tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse diğer üçüncü taraf internet siteleri tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır.

 • Kesinlikle Gerekli Çerezler

Kesinlikle gerekli çerezler, sitenin güvenli bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların site üzerinde hareket edebilmesi ve talep ettikleri hizmetlerden ve özelliklerden faydalanabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Çerezin sadece, iletişimin sağlanması amacıyla kullanılması veya çerez kullanımını, kullanıcının hizmet almak için açıkça talep ettiği durumlarda söz konusu çerez kesinlikle gerekli kabul edilmektedir. Kullanıcıların, bu çerezleri tarayıcıları üzerinden engellemesi halinde sitenizin bazı kısımları çalışmayabilecektir.

Çerezin Adı veya Basit Açıklaması Kullanım Amacı Birinci Taraf / Üçüncü Taraf Saklama Süresi
Çerez Tercihi Çerezi Kullanıcıların çerez tercihlerinin hatırlanması için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez  1 Yıl
Kimlik Doğrulama Çerezi Kullanıcıyı giriş yaptığında tanımlamak için kullanılmaktadırlar. Birinci Taraf Çerez  8 Gün

Kesinlikle gerekli çerezler yoluyla toplanan kişisel verileriniz Kanun madde 5/2 (c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası ve Kanun madde 5/2 (f)’de belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaatinin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 • Performans-Analitik Çerezleri

Performans-analitik çerezleri, kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren ve site kullanımları hakkında bilgi toplayan çerezlerdir. Sitenin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, reklamların kullanıcılar üzerindeki etkisinin ölçülmesi, ziyaretçilerin sayısının tahmin edilmesi, kullanıcıları siteye getiren en önemli arama motoru anahtar kelimelerinin tespit edilmesi, kullanıcıların sitede gezinme durumunun izlenmesi veya site üzerinde en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespit edilmesi amaçlarıyla kullanılır. Bu şekilde kullanıcıların istatistikler verileri toplanarak site üzerindeki genel eğilimin hangi yönde olduğu anlaşılır.

Çerezin Adı veya Basit Açıklaması Kullanım Amacı Birinci Taraf / Üçüncü Taraf Saklama Süresi
Google Analitikleri Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamayı sağlar. Üçüncü Taraf Çerez  13 Ay
 

Google Tag Manager

 

Google Tag Manager, ziyaretçi hareketlerini izleyip seçime bağlı olan kullanıcı davranışlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmeyi sağlayan bir kod grubudur. Dönüşüm izleme, site analizi gibi izleme amaçları için kullanılabilir. Üçüncü Taraf Çerez  1 Gün

Analitik çerezler yoluyla toplanan kişisel verileriniz Kanun madde 5/1’de belirtilen açık rızanızın alınması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 • Reklam/Pazarlama Çerezleri

Reklam/pazarlama çerezleri, internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi amaçları ile kullanılır. Kullanıcıların tarayıcılarını ve cihazlarını tanımlayarak kişilerin internetteki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilerek profillenmesi, profilleme yapılan kişinin uygun reklamlarla eşleştirilerek söz konusu reklamların ilgili kişiye gösterilmesi şeklinde çalışırlar. Kullanıcılar, bu çerezlere izin vermedikleri takdirde, kullanıcılara hedefli reklamlar gösterilemeyecektir.

Çerezin Adı veya Basit Açıklaması Kullanım Amacı Birinci Taraf / Üçüncü Taraf Saklama Süresi
Facebook Çerezleri Bu çerez, Facebook tarafından, bu web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook’ta veya Facebook reklamıyla desteklenen dijital bir platformda olduklarında kullanıcılara ilgili reklamlar göstermek ve reklamları ölçmek ve geliştirmek için kullanılır. Üçüncü Taraf Çerez  3 Ay

Reklam/pazarlama çerezleri yoluyla toplanan kişisel verileriniz Kanun madde 5/1’de belirtilen açık rızanızın alınması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Aktarım

Çerezler yoluyla toplanan kişisel verileriniz yurtiçinde ve yurtdışında tedarikçilere, iş ortaklarına, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili kişilere aktarılabilecektir.

 1. Çerezler Nasıl Kontrol Edilir/Devre Dışı Bırakılır?

Çerez tercihlerinizi, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın sunmuş olduğu imkanlara göre, çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir, çerez kullanılmadan önce uyarı alabilir veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. Çerezlerle alakalı tercihler, sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz (tarayıcı ayarları) özelinde ayrı olarak silinmesi gerekmektedir.

Çerezleri nasıl etkinleştireceğiniz, devre dışı bırakacağınız ya da kaldıracağınıza ilişkin bilgiler, internet tarayıcısı sağlayıcısının sitesindeki Yardım ekranında yer almaktadır

Bazı çerezleri devre dışı bırakmanız halinde sitemizin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

 1. İlgili Kişi Hakları

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimlik tespitinizin yapılmasını sağlayarak, Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. no:124 Özsezen İş Merkezi B Blok K:10 adresine veya info@joinandblend.com adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecekti

 

 

 

By One Crow - Web Design & Development